مرور برچسب

ارنست همينگوي

مجموعه «گفت و گو با مشاهير جهان»

نگاهي به اين فهرست بيندازيد: گابريل گارسيا مارکز، ري بردبري، ژاک دريدا، جي. دي. سلينجر، خورخه لوئيس بورخس، کورت وانگات، ارنست همينگوي و مارتين لوترکينگ. اين فهرست در همان نگاه اول، از هر منظر و زاويه اي که باشد، فهرستي است توجه برانگيز و…