مشکلات چاپِ کتاب ” اثر اولی ها…”

712

مشکل اصلی کتاب اولی ها کجاست؟ براستی آنها برای پیدا کردن ناشر چه مسیری را باید بروند؟ ناشر چگونه به آنها اعتماد کند؟ همینطور آنان چگونه میتوانند حق و حقوق خود را از ناشران مطالبه کنند؟ این شماره مجله ” کافه داستان” پرونده ای دارد برای کتاب اولی ها!

دانلود مقاله

چرا نظرتان را نمی نویسید؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود.
از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید.